انتخاب حلقه تربیتی شهید علیرضا کیهانپور را به عنوان حلقه تربیتی برتر شهرستان به همه اعضا حلقه تبریک عرض می نماییم.