اعضا حلقه تربیتی شهید علیرضا کیهانپور در هفتمین روز از ماه مبارک رمضان و اولین سالگرد تاسیس این حلقه در یک فضای صمیمی روزه خود را افطار نمودند. همچنین در این برنامه که با حضور تمام اعضای این حلقه برگزار گردید کلیپها و تصاویری از فعالیتها و برنامه های یک سال گذشته این حلقه نمایش داده شد که بسیار مورد توجه اعضا قرار گرفت.