به مناسبت اولین سالگرد تاسیس حلقه تربیتی شهید علیرضا کیهانپور مراسم جشنی با حضور متربیان این حلقه برگزار گردید.همچنین فرمانده محترم پایگاه،مسئول تعلیم و تربیت پایگاه و جمعی از مربیان شجره طیبه صالحین نیز در این مراسم حضور داشتند.در ابتدای این مراسم سرگروه این حلقه تربیتی ضمن ارائه گزارش یک سال گذشته این حلقه نکاتی  پیرامون اهداف کلی و چشم انداز فعالیتهای آتی این گروه بیان نمودند.