با تعدادی از بچه های گروه ما همراه کاروان راهیان نور مسجدمون رفتیم مناطق عملیاتی جنوب.جاتون خالی  خیلی اردوی معنوی و با صفایی بود.در ادامه چندتایی از عکسهامون را قرار دادیم.

برای دیدن بقیه عکسها به ادامه مطلب بروید