دومین برنامه ابتکاری و با نشاط شب آسمانی ویژه حلقه شهید علیرضا کیهانپور با برنامه های متنوع از قبیل:والیبال نشسته،فوتبال دستی،اسم فامیل،پخش فیلم و کلیپ و ... در مکان مسجد بیت الله برگزار شد.