به منظور تعامل هرچه بیشتر بین خانواده ها و مسجد اولین جلسه از سلسله جلسات ویزه والدین اعضا حلقه تربیتی شهید کیهانپور با سرگروه این حلقه برگزار گردید.

در این جلسه که صبح جمعه 27 دی 92 برگزار گردید، ابتدا سرگروه حلقه تربیتی شهید کیهانپور ضمن خیر مقدم به میهمانان حاظر در این جلسه به بیان گزارشی از فعالیتهای سه ماهه سوم سال 92 پرداخت و در ادامه حاج آقا دیمی معاونت فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی شیراز نکاتی را پیرامون مسائل تربیتی و وظایف مادران در این مورد بیان نمودند.(قابل ذکر است که در این جلسه فقط مادران اعضا حضور داشتند.)