تولد  1338/10/7  _ استان فارس ، فسا

سمت : فرمانده گردان فجر ، لشکر 33 المهدی (عج)

شهادت  1362/1/20 _ والفجر 2

*********

دو چیز بود که خیلی علیرضا را تحت تاثیر قرار میداد ، یکی نام مبارک آقا اباعبدالله (ع) که با شنیدن نام این بزرگوار به شدت منقلب میشد و دیگر "حی علی خیر العمل اذان".

وقتی این جمله را می شنید گویی دعوت نامه ای به دستش رسیده بود که او را به کوی معنوی دعوت میکرد ، سر از پا نمیشناخت.

*********

روزی علیرضا به چادر بچه های فسا آمد ، پس از کلی حرف گفت ، تصمیم دارد با جمعی از رزمندگان که مایلند در سخت ترین ماموریت ها شرکت کنند و تا پایان جنگ در جبهه بمانند ، گردانی تشکیل بدهد.

تشکیل گردان کمی طول کشید ، اما وقتی گردان علیرضا تشکیل شد،یکی از پرآوازه ترین گردان های دوران مقدس ، گردان همیشه سرافراز فجر. گردانی که سرداران شهید علیرضا کیهان پور ، شهید جلیل اسلامی ، شهید مرتضی جاویدی و شهید محمد رضا بدیهی آن را فرماندهی کردند